.rsform-block-captcha { display:block!important; }

header img

Online přihláška

do

Asociace včelařských spolků - svaz, z.s.

Mikulášská 455/9, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
IČ 05929172

Před odesláním formuláře prosím vyplňte povinná pole označené *.

(*)
Zadejte prosím jméno spolku (nového člena).

(*)
Zadejte prosím adresu spolku.

(*)
Zadejte prosím kontaktní e-mailovou adresu.

(*)
Zadejte prosím telefonní kontakt.

(*)
Zadejte prosím IČ spolku.

Invalid Input

(*)
Zadejte prosím kontaktní osobu oprávněnou jednat za člena.

Výpis ze spolkového rejstříku(*)
Připojte prosím soubor výpisu ze spolkového rejstříku.

Rozhodnutí orgánu o přihlášení(*)
Připojte prosím soubor Rozhodnutí orgánu o přihlášení.

Svým souhlasem stvrzujeme, že jsme se seznámili a souhlasíme s platnými Stanovami Asociace včelařských spolků - svaz, z.s. (dále jen „Svaz“), jehož členem se chceme stát, a tímto k nim přistupujeme.

Jsme připraveni respektovat výrok zasedání Rady Svazu, která rozhoduje o členství.

Stvrzujeme, že v případě vzniku našeho členství budeme plnit veškerá práva a povinnosti člena Svazu, budeme se aktivně podílet na spolupráci a naplňování cílů Svazu a budeme se řídit Stanovami a vnitřními předpisy Svazu, se kterými jsme se seznámili, stejně tak, jako rozhodnutími orgánů Svazu.

Tímto souhlasíme se správou, zpracováním a uchováváním identifikačních, resp. osobních údajů pro vnitřní potřeby Svazu. Tyto činnosti budou prováděny v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Tento souhlas se poskytuje na dobu členství ve Svazu.

Potvrzujeme, že výše uvedené údaje jsou pravdivé a úplné.

Přílohami této přihlášky jsou:
1. aktuální výpis ze spolkového rejstříku;
2. rozhodnutí příslušného orgánu spolku o odsouhlasení vstupu do Asociace včelařských spolků - svaz, z.s.

(*)
Před odesláním je nutné toto políčko označit.

(*)
Vyplňte prosím dnešní datum a místo.

Opište prosím kód z obrázku:(*)
Opište prosím kód z obrázku:
Kód nesouhlasí.